TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK (TMGD) HİZMETLERİ

Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi,  yüklenmesi, doldurulması ve boşaltılması gibi lojistik faaliyetlerin firma bünyesinde ya da üçüncü parti lojistik hizmet veren ve kimya şirketleri tarafından yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞITEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli maddelerin Karayolu, Demiryolu  ve Denizyolu araçları ile taşınması olan Firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ilgili olan taşıma türüne göre bulundurmalı veya sözleşme şartına bağlı olarak destek almalıdırlar.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınması (10.04.2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı)

ADR uyarınca, tehlikeli malların karayoluyla taşımacılığında aşağıdaki faaliyet alanlarından birinde veya birden fazlasında faaliyet gösterenlerin, faaliyet gösterdikleri tüm alanlar için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Bu kapsamda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

  • Dolduran
  • Paketleyen
  • Yükleyen
  • Gönderen
  • Alıcı
  • Boşaltan
  • Tank-konteyner veya taşınabilir tank işletmecileri

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

tehlikeli madde güvenlik danışmanı

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

ADR 2015 TÜRKÇE CİLT I

ADR 2015 TÜRKÇE CİLT II

ADR 2015 İNGİLİZCE

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.